Protecció de dades

PROMOCIONS J VESTIT, S.L. obté de diversos formularis del lloc web dades personals i informació dels usuaris per tal d'emmagatzemar i / o utilitzar-les en relació amb aquest usuari . Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. PROMOCIONS J VESTIT, S.L. es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d'accés , rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a: PROMOCIONS J VESTIT, S.L. B60736162 Pl. Major, 15 08510 Roda de Ter Tel. 93 850 03 76 / 608 896 945 / 680 492 955 info@promocionsjvestit.com